Tekniikasta

Olen ollut aina kiinnostunut tekniikasta ja olikin luonnollinen valinta, että lukion jälkeen ryhdyin opiskelemaan tekniikkaa tuolloisessa Tampereen Teknillisessä Yliopistossa.

Valmistuin diplomi-insinööriksi vuonna 1995. Opiskeluni sisälsivät muun muassa ohjelmointia, elektroniikkaa, tietoliikennetekniikkaa ja digitaalista signaalinkäsittelyä. Diplomityön tein digitaaliseen audiosignaalien käsittelyyn liittyen – aiheena “Digital dynamic range controller of speech signals for mobile phones”. Tämän aiheen tiimoilta haettiin myös patenttia.

Ne joita signaalinkäsittely kiinnostaa, alla näkyy muutama havainnekuva, mitkä kertovat kehittämästäni ratkaisusta matkapuhelimeen tarkemmin.

Periaatekuva kuuntelutilan taustamelun mukaan säätyvästä audiotulosignaalin epälineaarisesta vahvistimesta (kompressioalgoritmi).
Epälineaarinen, kuuntelutilan taustamelusta riippuva vahvistus-/kompressiokuvaaja.