Taloudesta

Tekniikan lisäksi olen kiinnostunut myös taloudesta monesta näkökulmasta – kansantaloudesta, rahoitusmarkkinoista, rahamarkkinoista, finanssipolitiikasta jne.

Tämän innoittamana hakeuduin opiskelemaan Tampereen yliopiston kansantaloustiedettä ja valmistuinkin kauppatieteiden maisteriksi lopulta vuonna 2008. Opiskeluni sisälsivät kansantaloutta, tilastotiedettä, sisäistä ja ulkoista laskentatointa, markkinointia ja rahoitusta. Myöhemmin olen täydentänyt kaupallisia opintojani vielä oikeustieteen opinnoilla. Pro Gradu – työni aiheena oli “Osaketuottojen volatiliteetin mallintaminen”.